Robotinvasion 2.0 – Jobbslukarna anfaller

Lästid ca. 8 minuter

Hur länge finns ditt jobb kvar? Robotinvasion 2.0 innebär att vartannat jobb är borta om 20 år… det är slutsatsen Stiftelsen för strategisk forskning gör i sin undersökning kring framtidens arbetsmarknad. Det är skrämmande uppgifter som skapar stora utmaningar för Sverige och världen.

 

robotinvasion 2.0 front karriärboost

Jobbslukarna anfaller: Robotinvasion 2.0

a

Vi har redan kunnat smaka på effekterna av robotinvasion 2.0: Vi utför bankjobben själv, de personalfria kassorna börjar allt mer dyka upp i våra livsmedelsbutiker, robotar gör avancerade operationer, de förarlösa bilarna har börjat rulla på vägarna… och det är bara början på en förändrad värld:

Drygt hälften av alla jobb, rättare bestämt femtiotre (53) procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige kommer påverkas. Detta enligt rapporten “Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige” gjord av Stiftelsen för strategisk forskning. Robotinvasion 2.0 innebär att vi står inför en framtid med otroligt stora förändringar, inte minst då det gäller arbetsmarknad:

a

Tidigare ansågs det som ett hot att tillverkningen flyttades till låglöneländer, idag står istället dessa länder för utmaningen att konkurrera med ännu billigare arbetskraft: Apple och Google är exempel på företag som flyttat hem delar av sin tillverkning till USA där den istället sköts av industrirobotar. Ett sätt är att själv dra nytta av den nya tekniken: Dagens 1.2 miljoner anställda hos företaget Foxconn lär minska stadigt framöver – elektronikjätten (som bland annat tillverkar iPads) bygger nu sin första helautomatiska fabrik i Kina där arbetarna består av en armé av robotar.

Redan idag finns det självlärande robotar (som alltså inte kräver någon programmering för att lära sig nytt). Nästa steg i robotutvecklingen är att kunna känna empati och därmed agera utifrån om människor dom möter exempelvis är arga, ledsna eller på toppenhumör.

Nedan: Några robotinnovationer som existerar redan idag och visar vart vi är på väg:

a

Robotjournalisten på intåg

Journalistiska texter kommer allt mer att ersättas av artiklar skrivna av robotar. Robotjournalistik har funnits i tag i USA och gör nu även sitt intåg i svensk media: Mittmedia, som bland annat äger dagstidningarna Dala-Demokraten, Örnsköldsviks Allehanda, Östersunds-Posten, Sundsvalls Tidning och Gefle Dagblad, har utvecklat en mjukvara som utifrån ett dataunderlag kan skriva artiklar helt automatiskt. Den typ av journalistik som står sig bäst mot robotarna är grävande journalistik (som dock är hotad av att den är dyr och därmed inget intressant för en tidningsbransch i kris). 

a

IKEA-katalog utan fotografier

Hos ett företag som IKEA försvinner fotograferna i rask takt. 2005 var 85% av bilderna i IKEA katalogen fotografier – idag är endast 25% tagna av fotografer medan resten, det vill säga 75% är gjorda i en dator. Digitaliseringen gör att fotograferna har en allt tuffare framtid, dock föds nya framtidsjobb för personer som jobbar med datorrenderingar.

 

3D eller äkta fotografi – Kan du se skillnaden?

[os-widget path=”/karri%C3%A4rboost/ikea-katalogen-gissa-bilden”]

 

Även fotomodeller är en yrkesgrupp som påverkas av den digitaliserade bildens utveckling. Faktum är att just fotomodeller beräknas vara mest i riskzonen för datorisering av alla yrken (även om det är ganska få som arbetar som modeller lär den minskade möjligheten göra att många drömmar går i kras).

a

Den självkörande bilen

Googles självkörande bil

a

Google ligger långt framme i utvecklingen med sin självkörande bil och tätt därefter finns biltillverkare så som exempelvis Mercedes och Daimler (som bland annat utvecklat självkörande lastbilar). I framtiden lär din hämtpizza rullas till dörren av en förarlös bil, kollektivtrafik så som buss lär sakna buss-/lokförare. Lastbils- budbils- eller taxichaufför lär även dom få konkurrera med de förarlösa fordonen. På plussidan är att kraven på körkort med tiden troligen lär försvinna helt och att vi kan sitta å pilla med vad vi vill; se en TV-serie eller ta en tupplur till eller från jobbet även i den egna bilen. Volvo är en annan biltillverkare som satsar stort på utvecklingen av självkörande bilar. Redan 2017 ska 100 bilar rulla i Göteborg:

a

Släpp ratten: Volvo IntelliSafe Autopilot… snart på Sveriges vägar.

a

Inom vården har på senare tid kommit en rad robotnyheter:

DaVinci är en robot som redan idag används vid avancerade operationer där de klarar uppgifter med bättre precision än en läkare. Inom demensvården har svenska Justocat gjort stora framsteg som ersättning för sällskap(-sdjur). Andra robotar på stark frammarsch är sådana som är gjorda för att exempelvis assistera vid toalettbesök, duschning eller fungera som matningsassistenten likt svenska Bestic liksom Giraff – en fjärrstyrd robot med videoskärm som ska underlätta äldres kontakt med omvärlden samtidigt som den minskar behovet av hembesök inom hemvården:

 

Giraff ger gamla sällskap

 

 

AI – Artificiell Intelligens

Frankenstein AI robotinvasion 2.0

Frankensteins monster – baserad på författarinnan Mary Shelleys tidiga tankar om AI (publicerad 1818).

 

“Artificiell intelligens, AI, dels intelligens som man tillskriver till exempel ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende. Syftet är att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, förstå naturligt språk, lära etc.” /Nationalencyklopedin

a

IBM Watson: den intelligenta roboten

IBM:s superdator Watson förstår språk och lär sig nya saker efterhand. Watson har bland annat mött och vunnit över stormästare i Jeopardy. Watson har många användningsområden och den kommer ta över jobb inom exempelvis handeln liksom ekonomi-/finansvärlden samt bli vanlig inom sjukvården då den kan ställa lika träffsäkra diagnoser som en läkare:

a

IBM Watson: Final Jeopardy and the Future of Watson

 

ASIMO & Atlas

Hondas ASIMO räknas som den första humanoida roboten som kan gå på två ben på ett sätt som liknar mänsklig gång. ASIMO är främst en så kallad assistentrobot, den hjälper till med att utföra olika sysslor som att hämta och plocka upp saker. Den kan navigera längs golv och trottoarer, gå i trappor och till och med hoppa. Den kan förstå mänskligt tal, prata och tala teckenspråk. ASIMO känner igen ansikten och styrs av röstkommando samtidigt som den även förstår icke-verbal kommunikation.

ASIMO är programmerad för att agera mänskligt, ett exempel på detta är att den pausar och tittar på “gästen” innan den häller upp när den utför uppgiften att servera en kopp te – detta skapar enligt Honda ett vänligt intryck som skapar samhörighet och bygger band mellan robot och människa:

a

a

Honda Asimo

 

En annan robot som har kommit långt i utvecklingen är Boston Dynamics Atlas som är designad för att kunna arbeta både i inom- som utomhusmiljö. Atlas kan bland annat undvika hinder, ta sig fram i terräng och självständigt navigera till olika platser:

a

Atlas, The Next Generation

a

Amelia

Amelia är en AI-plattform som utvecklats av företaget IpSoft. Amelia behärskar i nuläget 20 språk, förstår tal- och skriftspråk och kan tolka känslor hos den som talar. Initialt siktar man på att med Amelia kunna ersätta personalintensiva kundtjänster, exempelvis jobb på resebyråer och försäkringsbolag liksom branscher där krav på dokumentation är stora. På agendan finns även bankbranschen: Amelia kan exempelvis hantera låneansökningar på en bank och inom en snar framtid kommer hon också att ta över analytikernas jobb:

a

Amelia av företaget IpSoft

a

Robotinvasion 2.0: Paradis eller helvete?

Dom flesta människor önskar sig mer fritid, få tid till att göra sånt man trivs med, att umgås med vänner och familj, robotar kan bli ett fantastiskt hjälpmedel som till och med skulle kunna utrota fattigdom och ge hela mänskligheten ett bättre liv. 

Frågan är bara hur det ska gå till? Företagen ersätter sin personal med robotar för att öka sin lönsamhet (och klara sig i den konkurrensspiral som uppstått), det finns med andra ord ingen ambition att hjälpa till å ekonomiskt gynna en arbetsförkortad utveckling. Detta kommer i förlängningen även knäcka det kapitalistiska systemet då ingen längre har råd att köpa de varor som produceras. 

Att robotarna är ett hot är det många som skriver under på:

a

Robotinvasion 2.0: Domedagsprofetian

Terminator

Terminator. Foto: WARNER BROS

a

Kanske är det mörka framtidsscenariot som målas upp i Terminator-filmerna inte så långt från verkligheten trots allt. Enligt en lång rad forskare ser det dystert ut för mänskligheten då många siar att “onda” robotar kommer att ta över världen:

Bakom den skrämmande analysen står bland annat den svenske filosofen Nick Bostrom, aktiv på Oxfords universitet med specialområdet “mänsklighetens framtid”. Nick menar bland annat i sin bok ”Superintelligence: Paths, dangers, strategies” (Oxford University Press) att den dag AI själv kan bygga sig en ny, bättre AI har utvecklingen skenat bortom vår kontroll och då riskerar att helt eller närapå utplåna mänskligheten.

Även entrepenören Elon Musk (som blev miljardär på Paypal och även är mannen bakom elbilsföretaget Tesla Motors och rymdfartsföretaget Spacex) har vid upprepade tillfällen varnat för att AI är ”farligare än kärnvapen” och att vi inom tio år riskerar en katastrof.

Microsofts Bill Gates är ännu en i raden som uttryckt sin oro: “Jag tillhör dom som är oroad över super intelligens. /Jag håller med Elon Musk och andra om detta och jag förstår inte varför vissa människor inte bryr sig.”

Den brittiske forskaren Shane Legg och tillika en av grundarna till Deepmind Technologies – ett företag som sysslar med AI riktat mot spel (verksamheten såldes 2014 till Google för ungefär fem miljarder kronor) menar att artificiell intelligens utgör det främsta hotet mot mänskligheten under detta århundrade. ”Förr eller senare tror jag att mänskligheten kommer att utplånas, och vår teknologi kommer sannolikt att spela en roll i det.”

Till domedagsprofeterna sällar sig sist men inte minst Stephen Hawkins – en av vår tids mest respekterade forskare:

a

Stephen Hawkins om AI

a

Om ovanstående domedagsprofetior blir verklighet eller inte så brottas vi med andra problem vi måste ta tag i innan dess. Det faktum att företagen ersätter anställda med robotar är ett stort problem som kommer att växa allt eftersom. Grunden för företagen är att öka sin lönsamhet och stå sig i konkurrensen genom att uppgradera personalstyrkan med robotar. Samtidigt försvinner löneskatter och liknande “buffertar”som fungerat som skydd för den som blivit av med sitt arbete. I takt med att allt fler personer friställs blir detta en bubblande katastrof. Vad som behövs för att klara detta är vad jag kan se någon form av robotskatt, för att genomföra något sådant krävs som minst att hela västvärlden är med. Möjligt eller omöjligt? Svårt att svara på men faktum är att även företagen i det långa loppet har intressen av detta – utan folk som kan konsumera blir det inte heller några varor eller tjänster köpta vilket skulle leda till konkurs. Flera framstående forskare menar att just detta scenario är vad som kommer att knäcka det kapitalistiska systemet. 

 

Värt att nämna: En lösning som fördelar tillgångar är medarbetarägda företag (som aktiebolag, medarbetarförvaltade stiftelseäganden eller ekonomiska föreningar där medarbetarna är medlemmar). Att kooperativt ägande skulle bli den dominerande företagsformen bör dock ses som en framtidsutopi. Men som sagt värt att nämna (ekonomiska föreningar är idag den företagsform som ökar snabbast i antal i Sverige).

 

Roland Paulsen, sociolog vid Uppsala universitet menar att det en person producerar i dag, krävdes det tjugo personer för att tillverka på 1800-talet. Samtidigt har tillväxten ständigt ökat, upp, upp, upp: När livsmedelsjätten Ica på 1990-talet införde ett nytt datainventeringssystem kunde 30 procent av arbetsstyrkan sparkas – samtidigt ökade vinsten med 15 procent. När ABB under samma årtionde sade upp 50 000 personer gick omsättningen upp med 60 procent. Bankerna är ett annat lysande exempel där /personalminskning/datoriseringen skapat en stark lönsamhet, en lång rad andra företag kan förstås också läggas till denna lista. Produktivitetsutvecklingen har alltså inneburit stora vinster till kapitalägarna, pengar som kan användas till kortare arbetstid eller högre lön. Sverige har det senaste decenniet haft de snabbast ökande klassklyftorna i Europa. Idag äger den rikaste procenten ungefär 40 procent av alla tillgångar i landet, det är mer än vad den rikaste procenten i USA äger. Kontentan är alltså att pengar finns. Problemet är att robotar förutom att vara effektiva även är livegna vilket skapar total makt hos företagen. Att ersätta gnälliga människor med robotar blir därför kortsiktigt en väldigt god affär.

Paulsen menar också i sin bok  Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin att redan idag skulle 4–5 timmars arbete per dag skulle räcka för att producera allt som samhället behöver för att välståndet ska bestå.

Att i dagens Sverige höra politiker tala om arbetslinjen blir därför helt absurt. Det är hög tid att ta tag i situationen. Vi är där nu: Robotinvasionen har gått in i steg två och denna gång kommer fler än någonsin att beröras och det kommer ske i allt snabbare takt. För politiker och företag är detta en ansvarsfråga som måste tas på största allvar. Faktum är att redan idag står många utan jobb, förutom “robotinvasionen” står Sverige inför en stor folkökning genom de människor som flyr från krigsdrabbade länder. 

 

Robotinvasion 2.0: Här är jobben som påverkas

Bland företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän beräknas exempelvis 46% av jobben att datoriseras. Allra störst risk att bli av med jobben har kassapersonal, försäljare och maskinoperatör. Många välutbildade personer inom tjänsteyrken riskerar även de att bli överflödiga. För ekonomer beräknas sannolikheten att ungefär 50 procent att arbetsuppgifterna tas över av datorer. Nedan följer ett urval av jobb som ersätts av datorer/robotar i framtiden räknat i procent:

sannolikheten yrken

Ur: “Vartannat jobb automatiseras inom 20 år…” . Saknar du ditt jobb? Klicka länken nedan!

 

Det är en ganska hotfull framtid som målas upp ovan. Riktigt så illa behöver det som sagt inte bli. Löser man bara frågan kring människors försörjning har robotarna mängder av funktioner som kommer underlätta och berika våra liv på massor av positiva sätt. 

Tiden då vi hade ett och samma jobb hela livet kan vi dock räkna med är förbi. Den digitala utvecklingen kommer innebära att jobb ständigt förändras och vi kommer kontinuerligt behöva lära nytt.

Vill du trygga din framtid mot robotinvasion så satsa på yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, kreativitet, social förmåga, omtanke, konstnärlighet, förhandlingsförmåga och förmåga att övertala.

Yrken som lärare, förskollärare och psykologer anses gå en ljusare framtid till mötes än många andra yrkesgrupper. Skogsmästare, präst och speciallärare är andra grupper som lär klara sig bra. Robotinvasion 2.0 kommer även till viss del skapa nya jobb: är du inne på att bli “robotskötare” av allehanda slag lär du ha framtiden för dig.

 

Saknade du dig själv i listan ovan? Kolla in hela här: Stiftelsen för strategisk forskning: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige.

a

stiftelsen för strategisk forskning

 

 

Avslutningsvis

Utvecklingen av artificiell intelligens går i rasande takt och samtidigt fördubblar processorerna sin kapacitet var 18:e månad. Enligt forskarna beräknas den första datorn som helt matchar en människas intellekt vara i bruk inom ca 20 år (därefter ligger alltså människan i lä). 

Klarar vi omställningen kan vi ha en riktigt bra framtid framför oss. 

 

 

Filmtips

Sugen på att se robotfilm? Då tipsar Karriärboost om dom här rullarna:

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Sist ut en gammal klassiker: Kraftwerks “The Robots” (1978) i uppdaterad version från 2013:

Kraftwerk – The Robots (2013 Version – Official Retrospective Video)

 

 

a

Källor

http://www.stratresearch.se/Documents/Folder.pdf, http://www.fastcodesign.com/3034975/75-of-ikeas-catalog-is-computer-generated-imagery#2, http://feber.se/foto/art/250381/ikea_satsar_p_3d_istllet_fr_fo/, http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/building_3d_with_ikea, http://www.wsj.com/news/articles/SB10000872396390444508504577595414031195148, http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Nyheter/Nyheter-for-Arbetssokande/2014-09-18-Robotarna-tar-over.html#.VkS8vcsRnqB, http://www.ipsoft.com/meet-amelia-new-artificial-intelligence-platform-interacts-like-a-human, http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/, http://www.bbc.com/news/technology-34066941, http://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-transcendence-looks-at-the-implications-of-artificial-intelligence-but-are-we-taking-9313474.html#gallery, http://www.civilekonomen.se/agenda/robot-med-hoga-ambitioner, http://modernpsykologi.se/2013/02/28/varfor-jobba/, http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3824350.ece, http://www.svd.se/vem-ar-radd-for-ai-apokalypsen, http://observer.com/2015/08/stephen-hawking-elon-musk-and-bill-gates-warn-about-artificial-intelligence/, http://www.svd.se/vem-ar-radd-for-ai-apokalypsen, http://www.expressen.se/kultur/de-flesta-inser-nog-att-jobbet-ar-meningslost/, https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/06/SOU-2015_65-WEBB-antologi.pdf, http://www.kollega.se/kooperativt-agande-kan-radda-jobben

a

 

Tack för att du gillar & delar:

RelatedPost

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.